Ślub humanistyczny z urzędnikiem!

Ślub humanistyczny, to ceremonia, w której zakochani i ich wartości są na pierwszym planie. To uroczystość, podczas której przysięgają sobie miłość, obecność i szacunek.

Ślub humanistyczny, cywilny, łączony?

Rozważając aspekty organizacyjne, warto jednak przemyśleć jaki rodzaj ceremonii będzie dla Was tym odpowiednim. Ślub humanistyczny może być alternatywą dla ślubu kościelnego czy cywilnego, ale może być też uzupełnieniem tego drugiego.

Ślub humanistyczny sam w sobie, ma symboliczny charakter – wejście dwojga zakochanych ludzi na wspólną ścieżkę życiową. W Polsce nie ma mocy prawnej. Zatem po takiej ceremonii w świetle prawa nie jesteście małżeństwem. Jeśli jednak jest to dla Was ważne, możecie obrać jeden z kierunków:

- udać się do USC dzień wcześniej, tuż przed lub po ceremonii w celu podpisania aktu małżeńskiego,
albo
- połączyć ślub humanistyczny z cywilnym, regulując w ten sposób wszystkie niezbędne formalności, by stać się żoną i mężem, podczas jednej uroczystości.

To idealny wybór dla par ceniących sobie nie tylko wartości humanistyczne, ale także dla tych, dla których ważne jest to, żeby prawnie sformalizować swój związek w świetle polskiego prawa.

I choć Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów bardzo starało się o to, by śluby humanistyczne były prawnie uregulowane w Polsce, to niestety wiązało się to z narzuceniem wielu ram i schematów, na tyle że ceremonia ta straciłaby swoją nietuzinkowość i indywidualny charakter, na którym zależy wielu Parom.

Ślub humanistyczny z urzędnikiem

Tak! Jest to możliwe ?

Jak już wiecie, z poprzednich wpisów na naszym blogu – ślub humanistyczny prowadzi Mistrz Ceremonii Ślubnych – profesjonalna, wykwalifikowana osoba, pełna empatii, która podchodzi do Młodej Pary w bardzo indywidualny, osobisty sposób.

Mistrz Ceremonii nie jest urzędnikiem, więc nie prowadzi ślubu, który przypieczętowany jest prawnie (choć oczywiście łatwo to zmienić – dopełniając formalności w urzędzie z udziałem tylko świadków).

mistrz ceremonii ślubnej
Fot. Karolina Bulanowska. Ślub cywilnym łączony z humanistycznym.

Jak zatem połączyć ślub humanistyczny z cywilnym?

W takim przypadku oprócz Celebranta w roli prowadzącego obecny jest także urzędnik Stanu Cywilnego najczęściej Kierownik lub Zastępca kierownika. Prowadzi on oficjalną część ceremonii, natomiast Celebrant zaczyna i kończy, stanowiąc niejako ramę tej uroczystości. W taki sposób powstaje piękna ceremonia szyta na miarę - zawiera bowiem zarówno tę część formalną, jak i osobistą, na Waszych zasadach.

To połączenie spodoba się też Parom, dla których sam ślub cywilny, to za mało ze względu na jego krótką formę i urzędowy charakter.

ślub humanistyczny w plenerze
Fot. Karolina Bulanowska. Ceremonia zaślubin humanistycznych.
To połączenie spodoba się też Parom, dla których sam ślub cywilny, to za mało ze względu na jego krótką formę i urzędowy charakter

Jak wygląda ślub humanistyczny łączony z cywilnym?

Ci, którzy kochają ślub humanistyczny za tę wyjątkową , personalizowaną stronę będę w pełni usatysfakcjonowani. Bowiem ślub łączony, to nadal scenariusz ceremonii oparty na historii poznania, niepowtarzalnych osobowościach Pary Młodej, na planach na przyszłość. To także przysięga pisana Waszymi słowami, wspólny rytuał. A to wszystko przeplecione głosem Urzędnika, który w sposób formalny spoi Wasz związek.

Najczęściej ceremonia łączona przebiega w ten sposób, że Mistrz Ceremonii wita gości i robi krótkie wprowadzenie, następnie urzędnik przeprowadza ślub cywilny (ze wszystkimi niezbędnymi elementami, tak by ceremonia była zgodna z obowiązującymi przepisami) a potem Mistrz Ceremonii przejmuje głos i przeprowadza takie elementy jak: opowiedzenie historii poznania, przemówienie skierowane do Pary Młodej, przeprowadzenie rytuału lub rytuałów (np. tradycyjną wymianę obrączek uzupełnioną innym rytuałem lub po prostu dodatkowy rytuał, o których piszemy we wpisie „Rytuał symboliczny na ślub humanistyczny” - https://slubsymboliczny.pl/pl/blog/rytualy-symboliczne-na-slub-humanistyczny, odczytanie wiersza, przeprowadzeniem przemowy końcowej. W czasie ceremonii humanistycznej mogą wziąć udział również Wasi bliscy, którzy mogą odczytać wiersz lub Waszą historię poznania lub zaśpiewać dla Was i dla gości. Dzięki takiemu połączeniu ceremonii, przeżyjecie osobistą ceremonię, po której w świetle polskiego prawa będziecie małżeństwem. Po ślubie wystarczy, że odbierzecie odpis aktu ślubu przygotowany przez USC.

ślub humanistyczny śląskie
Fot. Karolina Bulanowska. Ślub humanistyczny.
SPRAWDŹ TERMIN I OFERTĘ